Badania i certyfikaty

aXonnite® to innowacyjny surowiec, którego unikalność, działanie, jakość i bezpieczeństwo zostały potwierdzone licznymi badaniami i testami prowadzonymi zarówno przez prestiżowe ośrodki naukowe naukowe, uznane laboratoriami czy instytucję certyfikujące. Dzięki tej współpracy wiemy, że aXonnite® jest najlepiej przebadanym na rynku surowcem bazującym na rozdrobnionych metalach szlachetnych.

CYTOTOKSYCZNOŚĆ I GENOTOSYCZNOŚĆ PRÓBEK AXONNITE®

Nanocząstki aXonnite® przebadane przez Narodowy Instytut Leków


Zgodnie z wymaganiami portalu CPNP i regulacjami Artykułu 16 (Nanonotyfikacja) rozporządzenia 1223/2009 Komisji Europejskiej nanomateriały aXonnite® zostały przebadane na okoliczność ich cyto– i genotoksyczności. Badania zostały wykonane w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie w Zakładzie Biochemii i Biofarmaceutyków. Badaniom zostały poddane cztery rodzaje nanocząstek:

Wyniki badań potwierdziły bezpieczeństwo nanomateriałów aXonnite®.

Złoto Złoto
Srebro Srebro
Miedź Miedź
Platyna Platyna

Procedury badawacze

PROCEDURY BADAWCZE

Do badań przekazano preparaty o stężeniu 100 ppm. Ekspertyzy cytotoksycznośći wykonano dla stężenia 50 ppm. Ekspertyzy genotoksyczności wykonano dla stężenia 10 ppm.

foto: unsplash


EKSPERTYZA W ZAKRESIE CYTOTOKSYCZNOŚCI PRÓBEK AXONNITE®

BADANIA
PRÓBKA
STOPIEŃ CYTOTOKSYCZNOŚCI WYNIK
axonnite gold 0 Brak zmian
Próbka niecytoksyczna
axonnite Platinum 0 Brak zmian
Próbka niecytoksyczna
axonnite silver 0 Brak zmian
Próbka niecytoksyczna
axonnite Copper 0 Brak zmian
Próbka niecytoksyczna

aXonnite® technology Ltd. 2017


EKSPERTYZA W ZAKRESIE GENOTOKSYCZNOŚCI PRÓBEK AXONNITE®

w badaniu symulującym procesy metaboliczne

BADANIA
PRÓBKA
% KOMÓREK ZAWIERAJĄCYCH MIKROJĄDRA WYNIK
axonnite gold 1,51% ± 0,31% Brak zmian
Próbka niegenotoksyczna
axonnite Platinum 2,04% ± 0,36% Brak zmian
Próbka niegenotoksyczna
axonnite silver 2,51% ± 0,50% Brak zmian
Próbka niegenotoksyczna
axonnite Copper 1,97% ± 0,23% Brak zmian
Próbka niegenotoksyczna

aXonnite® technology Ltd. 2017


INTERPRETACJA WYNIKÓW

Procedury badawacze

W badaniu cytotoksyczności, przy zastosowaniu kontroli: hodowli, negatywnej, pozytywnej oraz neutralnego nośnika, nie stwierdzono zmian wokół ani pod próbką w żadnym z badanych nanomateriałów. Taki wynik jednoznacznie oznacza brak cytotoksyczności badanych preparatów aXonnite®.

Procedury badawacze

W badanu genotoksyczności metodą testu mikrojądrowego w zakresie badań symulujących procesy metboliczne nie uzyskano statystycznie znamiennego wzro-stu liczby komórek zawierających mikrojądra w porównaniu do komórek kontrol-nych, co oznacza, że badane preparaty aXonnite® są niegenotoksyczne.